Contact

Thijs Wilbrink
Directeur
E-mail: info@gerimex.com

René Exoo
Office Manager
E-mail: info@gerimex.com

Jack Pauw
Verkoop
E-mail: info@gerimex.com

Roelf Eissens
Verkoop
E-mail: info@gerimex.com

Tycho Geertsma
Verkoop
E-Mail: info@gerimex.com

Joop Mazenier
Boekhouding
E-Mail: j.mazenier@gerimex.com

Lieuwe Hellinga
Manager techniek
E-Mail: info@gerimex.com

Adres/Route

GERIMEX B.V.
Saffierstraat 4
NL-7554 TG Hengelo
The Netherlands
Tel.: +31(0)74 243 66 55
Fax: +31(0)74 242 11 31
E-mail: info@gerimex.com

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Metaalunievoorwaarden